نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر جوانمردی

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی:: هیدراتهای گازی، ترمودینامیک، تشکیل واکس، شیرین سازی آب، حذف بیولوژیکی آلاینده ها

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۷۴۵۲۰

پست الکترونیک:Javanmardi[@]‎sutech.ac.ir