نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر روستا

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:محیط زیست- بیوتکنولوژی- تعادل فازها- حلال های سبز

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:aa.roosta[@]‎sutech.ac.ir