نام و نام خانوادگی: دکتر سید محمد جوکار

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:شبیه سازی فرایند- بازیابی گازهای مشعل - کاهش آلودگی های زیست محیطی – غشاهای پلیمری- راکتورهای غشایی- تولید هیدروژن- طراحی راکتور- تکنولوژی GTL- بررسی اقتصادی فرایندهای شیمیایی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:jokar[@]sutech.ac.ir