لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
     
     
لیست دروس ارشد منابع سرفصل دروس
ریاضیات مهندسی پیشرفته
  1. Rice R.G.‎, Do.‎ D.D.‎ APPLIED MATHEMATICS AND ODELING FOR CHEMICAL ENGINEERS, Second Edition.‎
  2. Haberman R.‎, ELEMENTARY APPLIED PARTIALDIFFERENTIAL EQUATIONS, Second Edition.‎
  3. Kreyszig E.‎, ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, 10th Edition.‎
 
ترمودینامیک پیشرفته
  1. Prausnitz J.M.‎, Lichtenthale R.N.‎, de Azevedo E.G.‎, MOLECULAR THERMODYNAMICS OF FLUID-PHASE EQUILIBRIA, Third Edition.‎
 
لیست دروس دکتری منابع سرفصل دروس