نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا طلاقت

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:هیدرات های گازی، مدلسازی فرآیندهای شیمیایی، جداسازی با غشا ، انتقال حرارت، سینتیک و طراحی راکتور

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱ داخلی

موبایل ۰۹۱۷۳۱۷۰۴۳۴

پست الکترونیک: talaghat@sutech.ac.ir