نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد علوی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:ترمودینامیک تعادلات فازی در سیستم های نفتی و گازی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:alavi[@]sutech.ac.ir