نشست مشتركي با حضور معاون محترم وزير نفت و مديرعامل پتروشيمي ايران و تعدادي از مديران و معاونان وي با رياست محترم دانشگاه صنعتي شيراز و تعدادي از اساتيد دانشگاه برگزار شد. در ابتداي جلسه رياست محترم دانشگاه راجع به تاريخچه دانشگاه، تعداد اعضاي هيأت علمي، مقاطع تحصيلي و گروه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه توضيحاتي را ارائه نمودند. سپس به مقوله راهکارهاي ارتقاء فرهنگ ارتباط دانشگاه با صنعت و انتظارات صنعت از دانشگاه و دانشگاه از صنعت پرداختند.

در ادامه اعلام فرمودند كه دانشگاه آمادگي کامل دارد در پروژه‌هايي که از طرف شرکت ارائه مي‌شود مشارکت فعال داشته باشد و در تحقيقات دانشگاهي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي را در جهت حل مشکلات  صنعت قرار دهد.

سپس جناب آقاي مهندس شعري‌مقدم معاون محترم وزير نفت و مديرعامل پتروشيمي ايران درسخناني تاريخچه‌اي از همکاري‌هاي صنعتي شرکت پتروشيمي ايران با دانشگاه‌ها را بيان فرمودند و در ادامه انتظارات خود را از دانشگاه‌ها بيان کردند:

  1. انتظار مي‌رود که کارشناسان حوزه صنعت به صورت ماهانه برنامه سخنراني در دانشگاه‌ها داشته باشند.
  2. کلاس‌هاي درس دانشگاهي طوري باشد که کارشناسان حوزه صنعت بتوانند به راحتي در آن حاضر شوند.
  3. دانشگاه امکانات لازم براي فرصت‌هاي مطالعاتي اساتيد در صنعت را فراهم کند.

سپس مدير محترم پژوهشي دانشگاه توضيحاتي راجع به توانمندي­هاي پژوهشي و قراردادهاي پژوهشي منعقده با مراكز مختلف را ارائه نمودند.

در پايان مقرر گرديد كارگروهي متشكل از نمايندگاني از دانشگاه و شركت پتروشيمي ايران تشكيل و راهكارهاي تقويت همكاري­ها را بررسي و ارائه نمايند تا در قالب تفاهم ­نامه­اي اجرايي گردد.