اطلاعیه مهم آموزشی       (دروس قابل اخذ در نیمسال اول ۱۴۰۰) دانشکده مهندسی شیمی

تعداد واحد ارائه شده  درترم جاری برای گرایش طراحی فرایند ۹ واحد و گرایش فرآوری و انتقال گاز ۸الی ۹ واحد میباشد .

لیست دروس گرایش طراحی فرایند  وروودی۱۴۰۰: ریاضیات ( ۳واحدی) مکانیک سیالات( ۳واحدی) سینتیک وراکتور پیشرفته(۳واحدی)

لیست دروس گرایش فراوری و انتقال گاز ورودی۱۴۰۰ :    ریاضیات( ۳واحدی)-  مکانیک  سیالات ( ۳واحدی)   و انتخاب یک در س اختیاری  (( دینامیک گازها( ۳واحدی)یا  فراور ی انتقال و توزیع گاز( ۲واحدی)))

کددروس جهت انتخاب واحد درسسیستم آموزشی گلستان             :ریاضیات:۰۱-۱۲۲۲۰۰۱

طراحی تجهیزات فرایندی: ۰۱-۱۲۲۲۰۴             دینامیک گازها :۰۱- ۱۲۲۲۰۳۹

فرآوری و انتقال گاز :۰۱-۱۲۲۲۰۴۶               مکانیک سیالات:۰۱- ۱۲۲۲۰۰۷

سینتیک وراکتور پیشرفته :۰۱-۱۲۲۲۰۲۹

******دانشجویان واحد پردیس بجای کد( ۰۱) کد( ۵۱) را انتخاب(وارد) نمایند .

مسیر انتخاب واحد: ورود به سیستم آموزشی گلستان قسمت ثبت نام ثبت نام اصلی انتخاب درس می باشد ,(پس از انتخاب تمام دروس ابتدا دکمه اعمال تغییرات و سپس پایان ثبت نام را بزنید)

++تاریخ شروع کلاسها از روز شنبه ۸/۸/۱۴۰۰ می باشد. شما می توانید ازطریق سیستم گلستان قسمت پایین -انتخاب سریع باشماره گزارش ۱۱۰ برنامه کلاسی  را ببینید. لینک ورود به سامانه اموزشی گلستان: https://golestan.sutech.ac.ir

برگزاری کلاس ها به شکل انلاین می باشد .

برای ورود به سامانه lms جهت تشکیل کلاسها: یوزر شماره دانشجوئی و< پسورد> شما  باید به سیستم آموزشی گلستان وارد شوید  از قسمت پایین انتخاب سریع شماره گزارش ۶۷۱ را وارد کنید و چک مارک را زده وارد صفحه ای می شوید که پایین صفحه دکمه مشاهده گزارش راکلیک کرده و می توانید پسورد خود را از انجا بردارید.(یوزرو پسورد به سیستم گلستان از طریق واحد ثبت نام دانشگاه  داه می شود)لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری lms:

https://moodle.sutech.ac.ir

تمام اطلاع رسانی های دانشکده از طریق سامانهlms می باشد و از طریق همین سامانه می توانید با کارشناس اموزش و اساتید در ارتباط باشید .  در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه lmsبا شماره های زیر با مرکز کامپیوتر در ارتباط باشید:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی ۸  داخلی های ۲۸۲۸-۲۸۳۱-۲۸۲۹-۲۸۰۲   شماره تماس دانشکده:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰ و شماره تماس کارشناس اموزش :۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی۸ داخلی ۲۵۷۰

و شماره وات ساپ مدیر گروه دانشکده :۰۹۱۷۰۳۱۱۶۰۶۷

.........لطفا خواهشمند است فقط در موارد ضروری ،با شماره واتساپ مدیرگروه  از طریق  پیام  در ارتباط باشید.

سامانه lms روز جمعه ۱۴۰۰/۸/۷ ساعت ۱۲ شب به بعد فعال خواهد شد

آموزش دانشکده