اطلاعیه مهم آموزشی       (دروس قابل اخذ در نیمسال اول۱۴۰۱) دانشکده مهندسی شیمی

تعداد واحد ارائه شده  درترم جاری برای گرایش طراحی فرایند ۹ واحد و گرایش فرآوری و انتقال گاز ۸الی ۹ واحد میباشد .

لیست دروس گرایش طراحی فرایند  ورودی۱۴۰۱: محاسبات عددی ( ۳واحدی) مکانیک سیالات( ۳واحدی) سینتیک وراکتور پیشرفته(۳واحدی)

لیست دروس گرایش فراوری و انتقال گاز ورودی۱۴۰۱ : محاسبات عددی( ۳واحدی)-  مکانیک  سیالات ( ۳واحدی)   و انتخاب یک در س اختیاری  (( دینامیک گازها( ۳واحدی)یا  فراور ی انتقال و توزیع گاز( ۲واحدی)))

کددروس جهت انتخاب واحد درسسیستم آموزشی گلستان :محاسبات عددی:۰۱-۱۲۲۲۰۴۱

طراحی تجهیزات فرایندی: ۰۱-۱۲۲۲۰۴             دینامیک گازها :۰۱- ۱۲۲۲۰۳۹

فرآوری و انتقال گاز :۰۱-۱۲۲۲۰۴۶               مکانیک سیالات:۰۱- ۱۲۲۲۰۰۷

سینتیک وراکتور پیشرفته :۰۱-۱۲۲۲۰۲۹

******دانشجویان واحد پردیس بجای کد( ۰۱) کد( ۵۱) را انتخاب(وارد) نمایند .

مسیر انتخاب واحد: ورود به سیستم آموزشی گلستان قسمت ثبت نام ثبت نام اصلی انتخاب درس می باشد

++تاریخ شروع کلاسها از روز یکشنبه ۲۷/۶/۱۴۰۱ می باشد. شما می توانید ازطریق سیستم گلستان قسمت پایین -انتخاب سریع باشماره گزارش ۱۱۰ برنامه کلاسی  را ببینید. لینک ورود به سامانه اموزشی گلستان: https://golestan.sutech.ac.ir

برگزاری  کلیه کلاس ها به شکل حضوری می باشد .

تاریخ انتخاب واحد روزهای ۲۲و ۲۳ شهریور ماه می باشد.

تمام اطلاع رسانی های دانشکده از طریق سامانهlms می باشد و از طریق همین سامانه می توانید با کارشناس اموزش و اساتید در ارتباط باشید .  در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه lmsبا شماره های زیر با مرکز کامپیوتر در ارتباط باشید:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی ۸  داخلی های ۲۸۲۸-۲۸۳۱-۲۸۲۹-۲۸۰۲   شماره تماس دانشکده:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰ و شماره تماس کارشناس اموزش :۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی۸ داخلی ۲۵۷۰

برای ورود به سامانه lms: یوزر شماره دانشجوئی و< پسورد> شما  باید به سیستم آموزشی گلستان وارد شوید  از قسمت پایین انتخاب سریع شماره گزارش ۶۷۱ را وارد کنید و چک مارک را زده وارد صفحه ای می شوید که پایین صفحه دکمه مشاهده گزارش راکلیک کرده و می توانید پسورد خود را از انجا بردارید.(یوزرو پسورد به سیستم گلستان از طریق واحد ثبت نام دانشگاه  داه می شود)لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری lms:

https://moodle.sutech.ac.ir

آموزش دانشکده