دکتر خشایار نصری فر

مرتبه علمی

 

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی۲۶۳۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

nasrifar[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر خشایار نصری فر