دکتر علی اکبر روستا

مرتبه علمی

 

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی۲۶۳۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

aa.roosta[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر علی اکبر روستا