معرفـــی دانشــکده

مهندسی شیمی رشته ای از مهندسی است که كشفيات آزمايشگاهي شيميدان­ها را تا توليد در مقياس صنعتي توسعه مي­دهد. اين رشته طيف وسيعي از فعاليت ها را در بر مي‌گيرد و به سختی مي توان آنرا در چند جمله تعريف كرد. اما بطور خلاصه مهندسی شیمی علم کاربرد ریاضیات، شیمی، فیزیک و اقتصاد در فرآیند­های تبدیل مواد خام به مواد با ارزش‌تر است. انجمن مهندسي شيمي این رشته را اینگونه تعریف می­کند: كاربرد اصول علوم شیمیایی و فيزيكي همراه با مباني اقتصادي و روابط انساني در زمينه هايي كه مستقيما به فرآيندها و دستگاه هايي كه در آنها ماده به منظور تغيير در حالت، مقدار انرژي و يا تركيب تحت عمل قرار می­گیرد...(ادامه مطلب)