از آنجايي که جمهوري اسلامي ايران داراي دومين ذخاير گاز طبيعي جهان است، استفاده از گاز طبيعي به عنوان يک منبع انرژي پاک، با کيفيت، با حجم صادرات بالا و محصولات با ارزش افزوده زياد از اولويت ويژه اي در راهبرد توسعه اقتصادي و صنعتي كشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون صنعت گاز طبيعي در جهان و پتانسيل‌هاي فراوان توسعه كشور در اين حوزه ضرورت برنامه ريزي و تربيت نيروي انساني در اين بخش امری ضروری است. دستيابي به اين اهداف و توانمندتر ساختن صنعت گاز طبيعی كشور آنهم در چالش مداوم با رقباي موجود در دنيا مستلزم وجود نيروي انساني متخصص و كارآمد و تربيت مؤثر مهندسان با قابليت هاي بالا براي اين صنعت است. بنابراين، هدف مهندسي فراوری و انتقال گاز، آموزش افرادي است که توانايي طراحي تاسيسات و انجام فعاليت های مرتبط با فرآورش گاز طبيعی را داشته باشند.